Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Bydlení
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
 • Domov pro matky s dětmi
 • osoby v krizi
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby bez přístřeší
 • oběti domácího násilí
 • etnické menšiny
 • oběti trestné činnosti
Zobrazit
Děti a mládež
APLA Jižní Čechy, z.ú.
 • Raná péče APLA Jižní Čechy
 • Sociálně aktivizační služba pro lidi s PAS APLA Jižní Čechy
 • Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 • Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
 • Raná péče Čechy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Komunitní tým
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
I MY, o. p. s.
 • Raná péče I MY
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Metha, z. ú.
 • Adiktologická poradna
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú.
 • Chráněné bydlení OKÉNKO
 • Sociálně terapeutická dílna OKÉNKO
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec
Zobrazit
THEIA – krizové centrum, o. p. s.
 • Krizová pomoc
 • Odborné sociální poradenství
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby v krizi
 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • senioři
Zobrazit
YMCA Jindřichův Hradec
Zobrazit
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • Denní stacionáře
 • Raná péče
 • Osobní asistence
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Dlouhodobá onemocnění
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Noclehárna sv. Antonína
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • oběti domácího násilí
 • etnické menšiny
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
Zobrazit
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • Odlehčovací služby – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • Sociální poradenství – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec
 • Pečovatelská služba
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
MESADA, z. s.
 • Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec
 • Sociální rehabilitace MESADA J. Hradec
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • senioři
Zobrazit
Sdílení o. p. s.
 • Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospicová péče)
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Dluhy
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Noclehárna sv. Antonína
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • oběti trestné činnosti
 • etnické menšiny
Zobrazit
THEIA – krizové centrum, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová pomoc
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby v krizi
Zobrazit
Duševní onemocnění
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Noclehárna sv. Antonína
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • oběti trestné činnosti
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • etnické menšiny
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby bez přístřeší
 • oběti domácího násilí
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Komunitní tým
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit
Prostituce
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
 • Poradenské centrum R-R
 • Terénní programy R-R
 • osoby komerčně zneužívané
 • oběti obchodu s lidmi
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby komerčně zneužívané
 • oběti obchodu s lidmi
Zobrazit
Stáří
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Domovy pro seniory
 • senioři
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Noclehárna sv. Antonína
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • oběti trestné činnosti
 • etnické menšiny
Zobrazit
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • Odlehčovací služby – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • Sociální poradenství – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • senioři
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec
 • Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Zobrazit
Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec
 • Pečovatelská služba
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
MESADA, z. s.
 • Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec
 • Sociální rehabilitace MESADA J. Hradec
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Město Nová Bystřice
 • Pečovatelské služby N. Bystřice
 • senioři
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú.
 • Sociálně terapeutická dílna OKÉNKO
 • Chráněné bydlení OKÉNKO
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
RESIDENT 2000 o.p.s.
 • Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000
 • Pečovatelská služba RESIDENT 2000
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Sdílení o. p. s.
 • Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospicová péče)
 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
SLUNCE, Pečovatelská služba, s. r. o.
 • Pečovatelská služba
 • senioři
Zobrazit
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
 • Sociální rehabilitace
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
YMCA Jindřichův Hradec
Zobrazit
Trestné činy
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Noclehárna sv. Antonína
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • oběti trestné činnosti
 • etnické menšiny
Zobrazit
THEIA – krizové centrum, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová pomoc
 • senioři
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby v krizi
Zobrazit
Umírání
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Domovy pro seniory
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • Sociální poradenství – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • Odlehčovací služby – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Sdílení o. p. s.
 • Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospicová péče)
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Vztahy v rodině
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • Domov pro matky s dětmi
 • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby v krizi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Noclehárna sv. Antonína
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Metha, z. ú.
 • Adiktologická poradna
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
 • Poradenské centrum R-R
 • Terénní programy R-R
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby komerčně zneužívané
 • oběti obchodu s lidmi
Zobrazit
Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec
Zobrazit
Závislosti
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Noclehárna sv. Antonína
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • oběti trestné činnosti
 • etnické menšiny
Zobrazit
Metha, z. ú.
 • Adiktologická poradna
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
PREVENT 99 z.ú. – terénní program Jihočeský streetwork PREVENT
 • terénní programy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
Zdravotní postižení
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Chráněné bydlení Naplno
 • Chráněné bydlení Naplno
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Sociální služby Česká
 • Denní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Týdenní stacionáře
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
APLA Jižní Čechy, z.ú.
 • Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy
 • Sociálně aktivizační služba pro lidi s PAS APLA Jižní Čechy
 • Raná péče APLA Jižní Čechy
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 • Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
 • Raná péče Čechy
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
 • osoby v krizi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby bez přístřeší
 • oběti domácího násilí
 • etnické menšiny
 • oběti trestné činnosti
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
Zobrazit
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • Sociální poradenství – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • Odlehčovací služby – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
Zobrazit
I MY, o. p. s.
 • Raná péče I MY
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec
 • Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Zobrazit
Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec
 • Pečovatelská služba
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Tlumočnické služby
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně aktivizační služby
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
MESADA, z. s.
 • Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec
 • Sociální rehabilitace MESADA J. Hradec
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú.
 • Sociálně terapeutická dílna OKÉNKO
 • Chráněné bydlení OKÉNKO
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
RESIDENT 2000 o.p.s.
 • Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000
 • Pečovatelská služba RESIDENT 2000
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
SLUNCE, Pečovatelská služba, s. r. o.
 • Pečovatelská služba
 • senioři
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
 • osoby se zrakovým postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
 • Sociální rehabilitace
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • Osobní asistence
 • Denní stacionáře
 • Raná péče
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit