Druhy sociálních služeb

Název Cílové skupiny
azylové domy
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
Zobrazit
denní stacionáře
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Zobrazit
Sociální služby Česká
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Sociální služby Česká
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
domovy pro seniory
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
domovy se zvláštním režimem
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
chráněné bydlení
Otevřená OKNA, z. ú.
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Chráněné bydlení Naplno
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
krizová pomoc
THEIA – krizové centrum, o. p. s.
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby v krizi
Zobrazit
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Farní charita Jindřichův Hradec
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • oběti domácího násilí
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • oběti trestné činnosti
 • etnické menšiny
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Zobrazit
noclehárny
Farní charita Jindřichův Hradec
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • oběti domácího násilí
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • oběti trestné činnosti
 • etnické menšiny
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Zobrazit
odborné sociální poradenství
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
Zobrazit
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
THEIA – krizové centrum, o. p. s.
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby v krizi
Zobrazit
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby komerčně zneužívané
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec
Zobrazit
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Metha, z. ú.
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
odlehčovací služby
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
RESIDENT 2000 o.p.s.
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit
Sdílení o. p. s.
 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
APLA Jižní Čechy, z.ú.
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Zobrazit
osobní asistence
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Zobrazit
MESADA, z. s.
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
pečovatelská služba
RESIDENT 2000 o.p.s.
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit
Město Nová Bystřice
 • senioři
Zobrazit
Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
SLUNCE, Pečovatelská služba, s. r. o.
 • senioři
Zobrazit
raná péče
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • osoby se zrakovým postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
APLA Jižní Čechy, z.ú.
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Zobrazit
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
I MY, o. p. s.
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Zobrazit
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Farní charita Jindřichův Hradec
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • oběti domácího násilí
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • oběti trestné činnosti
 • etnické menšiny
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Zobrazit
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
APLA Jižní Čechy, z.ú.
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Zobrazit
sociálně terapeutické dílny
Otevřená OKNA, z. ú.
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
sociální rehabilitace
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
MESADA, z. s.
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Oddělení sociálních lůžek
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
terénní programy
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby komerčně zneužívané
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Zobrazit
PREVENT 99 z.ú. – terénní program Jihočeský streetwork PREVENT
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
tlumočnické služby
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
týdenní stacionáře
Sociální služby Česká
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
základní sociální poradenství
Farní charita Jindřichův Hradec
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • oběti domácího násilí
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • oběti trestné činnosti
 • etnické menšiny
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Zobrazit
# Doplňkové služby
Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec
 • Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec
Zobrazit
YMCA Jindřichův Hradec
 • Aktivity pro děti a mládež
 • Kavárnička pro seniory
Zobrazit
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
 • Domov seniorů České Velenice
 • Domov seniorů Dačice
 • Domov seniorů Třeboň
Zobrazit