Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze dvou filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Sociální služby dle zákona Cílové skupiny
A
APLA Jižní Čechy, z.ú.
  • Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy
  • Raná péče APLA Jižní Čechy
  • Sociálně aktivizační služba pro lidi s PAS APLA Jižní Čechy
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • Zobrazit
    APLA Jižní Čechy, z.ú.
  • Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy
  • Raná péče APLA Jižní Čechy
  • Sociálně aktivizační služba pro lidi s PAS APLA Jižní Čechy
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • Zobrazit
    APLA Jižní Čechy, z.ú.
  • Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy
  • Raná péče APLA Jižní Čechy
  • Sociálně aktivizační služba pro lidi s PAS APLA Jižní Čechy
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • Zobrazit
    APLA Jižní Čechy, z.ú.
  • Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy
  • Raná péče APLA Jižní Čechy
  • Sociálně aktivizační služba pro lidi s PAS APLA Jižní Čechy
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • Zobrazit
    C
    Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
  • Raná péče Čechy
  • Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • Zobrazit
    Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
  • Raná péče Čechy
  • Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • Zobrazit
    Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
  • Raná péče Čechy
  • Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • Zobrazit
    D
    Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
  • Domov pro matky s dětmi
  • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
  • osoby v krizi
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • osoby v krizi
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • Zobrazit
    Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
  • Domov pro matky s dětmi
  • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
  • osoby v krizi
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • osoby v krizi
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • Zobrazit
    Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
  • Domov pro matky s dětmi
  • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
  • osoby v krizi
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • osoby v krizi
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • Zobrazit
    Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
  • Domov pro matky s dětmi
  • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
  • osoby v krizi
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • osoby v krizi
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • Zobrazit
    Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
  • Domov pro matky s dětmi
  • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
  • osoby v krizi
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • osoby v krizi
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • Zobrazit
    Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
  • Domov pro matky s dětmi
  • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
  • osoby v krizi
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • osoby v krizi
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • Zobrazit
    Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
  • Domov pro matky s dětmi
  • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
  • osoby v krizi
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • osoby v krizi
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • Zobrazit
    DOMOV SENIORŮ J. Hradec
  • Domovy pro seniory
  • Domovy se zvláštním režimem
  • senioři
  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • Zobrazit
    DOMOV SENIORŮ J. Hradec
  • Domovy pro seniory
  • Domovy se zvláštním režimem
  • senioři
  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • Zobrazit
    DOMOV SENIORŮ J. Hradec
  • Domovy pro seniory
  • Domovy se zvláštním režimem
  • senioři
  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • Zobrazit
    DOMOV SENIORŮ J. Hradec
  • Domovy pro seniory
  • Domovy se zvláštním režimem
  • senioři
  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • Zobrazit
    F
    Farní charita Jindřichův Hradec
  • Noclehárna sv. Antonína
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
  • Poradna pro lidi v nouzi
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
  • etnické menšiny
  • oběti trestné činnosti
  • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby v krizi
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • osoby bez přístřeší
  • oběti domácího násilí
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • Zobrazit
    Farní charita Jindřichův Hradec
  • Noclehárna sv. Antonína
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
  • Poradna pro lidi v nouzi
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
  • etnické menšiny
  • oběti trestné činnosti
  • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby v krizi
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • osoby bez přístřeší
  • oběti domácího násilí
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • Zobrazit