Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec

Poslání SVP

SVP poskytuje péči rodinám s dětmi, u nichž se vyskytly poruchy chování. Pomáhá jim najít cestu k nápravě vztahových problémů v rodině a při vzdělávacích obtížích ve škole v důsledku nezvládnutého chování.

SVP slouží bezplatně dětem ve věku od 6 do 18 let a mladým dospělým do 26 let, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání, a to ambulantní formou od pondělí do pátku. Docházka je dobrovolná, do 15 let musí mít děti souhlas zákonných zástupců.

Cíle činnosti SVP

Základním cílem SVP během individuálních a rodinných konzultací je co nejlépe porozumět tomu, co klient prožívá, eliminovat negativní projevy v jeho chování, dojít k nápravě vztahových problémů v rodině.

Předmět činnost SVP

SVP poskytuje služby

• diagnostické,

• preventivně výchovné a

• poradenské v oblastech

• poruch chování,

• dysfunkčních rodinných vztahů,

• školní neúspěšnosti,

• narušeného klimatu ve třídě,

• pedagogických přístupů

• a dalších.


Poslední aktualizace: 13. únor 2020 18:08