APLA Jižní Čechy, z.ú.

Posláním organizace je napomáhat osobám s poruchou autistického spektra (PAS), jejich rodinám a dalším pečujícím osobám ke zkvalitnění jejich života a zařazení do většinové společnosti. Organizace nabízí občanům terénní i ambulantní formu rané péče pro děti od 1 do 7 let s PAS, sociálně aktivizační službu pro děti, mladistvé a dospělé s PAS ambulantní formou kombinovanou s formou terénní. Pro osoby pečující o klienty s PAS nabízí odlehčovací službu. Cílem služby je odlehčit pečujícím osobám od náročné péče a poskytnout příjemné prostředí pro klienta s PAS tak, aby strávil víkend v kolektivu svých vrstevníků a byl schopen odloučení od pečující osoby.


Poslední aktualizace: 31. prosinec 2019 11:03