FOKUS Tábor, z.s.

Posláním nestátní neziskové organizace FOKUS Tábor, z. s. je podporovat lidi s duševním onemocněním v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak, aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti.

FOKUS Tábor zároveň usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální péče.

Hlavní činností je poskytování sociálních služeb a služeb zaměstnanosti.

Doplňkovými aktivitami směřujícími k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním je zejména program pro studenty středních škol – „Blázníš? No a!“ a celostátní kampaň Týdny pro duševní zdraví, popř. pořádání kulturních akcí a jiných odborných přednášek.


Poslední aktualizace: 31. prosinec 2019 17:43