RESIDENT 2000 o.p.s.

RESIDENT 2000 je nestátní nezisková organizace, která se zabývá podporou osob se sníženou soběstačností a nemocných a také osob, které o tyto osoby pečují. Společnost je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, domácí zdravotní péče a provozovatelem půjčovny kompenzačních pomůcek. Působí převážně v ORP Dačice a ve východní části ORP J. Hradec (Kunžatecko, Strmilovsko).


Poslední aktualizace: 13. únor 2020 18:08