Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Cílem aktivit obecně prospěšné společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je:

• obhajovat a prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodinám,

• přispívat k rozvoji péče o děti se sluchovým postižením,

• pomáhat dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení,

• usilovat o integraci sluchově postižených do společnosti,

• zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. jako jediná organizace v České republice poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin.


Poslední aktualizace: 31. prosinec 2019 11:11