Cílové skupiny

Název Poskytované služby
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
APLA Jižní Čechy, z.ú.
 • Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy
 • Raná péče APLA Jižní Čechy
 • Sociálně aktivizační služba pro lidi s PAS APLA Jižní Čechy
Zobrazit
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
 • Domov pro matky s dětmi
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
etnické menšiny
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
oběti domácího násilí
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
THEIA – krizové centrum, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová pomoc
Zobrazit
oběti obchodu s lidmi
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
 • Poradenské centrum R-R
 • Terénní programy R-R
Zobrazit
oběti trestné činnosti
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
THEIA – krizové centrum, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová pomoc
Zobrazit
osoby bez přístřeší
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
osoby komerčně zneužívané
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
 • Poradenské centrum R-R
 • Terénní programy R-R
Zobrazit
osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
 • Poradenské centrum R-R
 • Terénní programy R-R
Zobrazit
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Metha, z. ú.
 • Adiktologická poradna
Zobrazit
PREVENT 99 z.ú. – terénní program Jihočeský streetwork PREVENT
 • terénní programy
Zobrazit
osoby se sluchovým postižením
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 • Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
 • Raná péče Čechy
Zobrazit
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
 • Tlumočnické služby
 • Sociálně aktivizační služby
 • Odborné sociální poradenství
 • Sociální rehabilitace
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Zobrazit
osoby se zdravotním postižením
APLA Jižní Čechy, z.ú.
 • Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy
 • Raná péče APLA Jižní Čechy
 • Sociálně aktivizační služba pro lidi s PAS APLA Jižní Čechy
Zobrazit
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
 • Domov pro matky s dětmi
Zobrazit
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • Odlehčovací služby – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • Sociální poradenství – Hospicová péče sv. Kleofáše
Zobrazit
Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
 • Tlumočnické služby
 • Sociálně aktivizační služby
 • Odborné sociální poradenství
 • Sociální rehabilitace
Zobrazit
MESADA, z. s.
 • Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec
 • Sociální rehabilitace MESADA J. Hradec
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú.
 • Chráněné bydlení OKÉNKO
 • Sociálně terapeutická dílna OKÉNKO
Zobrazit
RESIDENT 2000 o.p.s.
 • Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000
 • Pečovatelská služba RESIDENT 2000
Zobrazit
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
 • Sociální rehabilitace
Zobrazit
osoby se zrakovým postižením
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
 • Tlumočnické služby
 • Sociálně aktivizační služby
 • Odborné sociální poradenství
 • Sociální rehabilitace
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
Zobrazit
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
 • Sociální rehabilitace
Zobrazit
osoby s chronickým duševním onemocněním
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
 • Domov pro matky s dětmi
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Komunitní tým
Zobrazit
osoby s chronickým onemocněním
MESADA, z. s.
 • Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec
 • Sociální rehabilitace MESADA J. Hradec
Zobrazit
RESIDENT 2000 o.p.s.
 • Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000
 • Pečovatelská služba RESIDENT 2000
Zobrazit
osoby s jiným zdravotním postižením
APLA Jižní Čechy, z.ú.
 • Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy
 • Raná péče APLA Jižní Čechy
 • Sociálně aktivizační služba pro lidi s PAS APLA Jižní Čechy
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Zobrazit
Sdílení o. p. s.
 • Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospicová péče)
Zobrazit
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
 • Sociální rehabilitace
Zobrazit
osoby s kombinovaným postižením
Chráněné bydlení Naplno
 • Chráněné bydlení Naplno
Zobrazit
I MY, o. p. s.
 • Raná péče I MY
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú.
 • Chráněné bydlení OKÉNKO
 • Sociálně terapeutická dílna OKÉNKO
Zobrazit
Sociální služby Česká
 • Denní stacionáře
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
Zobrazit
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
 • Sociální rehabilitace
Zobrazit
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • Osobní asistence
 • Raná péče
 • Denní stacionáře
Zobrazit
osoby s mentálním postižením
Chráněné bydlení Naplno
 • Chráněné bydlení Naplno
Zobrazit
I MY, o. p. s.
 • Raná péče I MY
Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú.
 • Chráněné bydlení OKÉNKO
 • Sociálně terapeutická dílna OKÉNKO
Zobrazit
Sociální služby Česká
 • Denní stacionáře
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • Osobní asistence
 • Raná péče
 • Denní stacionáře
Zobrazit
osoby s tělesným postižením
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
I MY, o. p. s.
 • Raná péče I MY
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú.
 • Chráněné bydlení OKÉNKO
 • Sociálně terapeutická dílna OKÉNKO
Zobrazit
RESIDENT 2000 o.p.s.
 • Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000
 • Pečovatelská služba RESIDENT 2000
Zobrazit
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • Osobní asistence
 • Raná péče
 • Denní stacionáře
Zobrazit
osoby v krizi
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
 • Domov pro matky s dětmi
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Zobrazit
THEIA – krizové centrum, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová pomoc
Zobrazit
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • Osobní asistence
 • Raná péče
 • Denní stacionáře
Zobrazit
rodiny s dítětem/dětmi
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 • Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
 • Raná péče Čechy
Zobrazit
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
 • Domov pro matky s dětmi
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
Zobrazit
I MY, o. p. s.
 • Raná péče I MY
Zobrazit
Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
Zobrazit
senioři
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
 • Domov pro matky s dětmi
Zobrazit
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
Zobrazit
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • Odlehčovací služby – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • Sociální poradenství – Hospicová péče sv. Kleofáše
Zobrazit
Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
MESADA, z. s.
 • Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec
 • Sociální rehabilitace MESADA J. Hradec
Zobrazit
Město Nová Bystřice
 • Pečovatelské služby N. Bystřice
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Zobrazit
RESIDENT 2000 o.p.s.
 • Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000
 • Pečovatelská služba RESIDENT 2000
Zobrazit
Sdílení o. p. s.
 • Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospicová péče)
Zobrazit
SLUNCE, Pečovatelská služba, s. r. o.
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
THEIA – krizové centrum, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová pomoc
Zobrazit
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
 • Sociální rehabilitace
Zobrazit