Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Děti a mládež
APLA Jižní Čechy, z.ú.
 • Raná péče APLA Jižní Čechy
 • Sociálně aktivizační služba pro lidi s PAS APLA Jižní Čechy
 • Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 • Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
 • Raná péče Čechy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Komunitní tým
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
I MY, o. p. s.
 • Raná péče I MY
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Metha, z. ú.
 • Adiktologická poradna
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú.
 • Chráněné bydlení OKÉNKO
 • Sociálně terapeutická dílna OKÉNKO
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec
Zobrazit
THEIA – krizové centrum, o. p. s.
 • Krizová pomoc
 • Odborné sociální poradenství
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby v krizi
 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • senioři
Zobrazit
YMCA Jindřichův Hradec
Zobrazit
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • Denní stacionáře
 • Raná péče
 • Osobní asistence
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit