Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze dvou filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Sociální služby dle zákona Cílové skupiny
P
PREVENT 99 z.ú. – terénní program Jihočeský streetwork PREVENT
  • terénní programy
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • Zobrazit