Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Stáří
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Domovy pro seniory
 • senioři
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Noclehárna sv. Antonína
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • oběti trestné činnosti
 • etnické menšiny
Zobrazit
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • Odlehčovací služby – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • Sociální poradenství – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • senioři
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec
 • Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Zobrazit
Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec
 • Pečovatelská služba
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
MESADA, z. s.
 • Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec
 • Sociální rehabilitace MESADA J. Hradec
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Město Nová Bystřice
 • Pečovatelské služby N. Bystřice
 • senioři
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Otevřená OKNA, z. ú.
 • Sociálně terapeutická dílna OKÉNKO
 • Chráněné bydlení OKÉNKO
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
RESIDENT 2000 o.p.s.
 • Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000
 • Pečovatelská služba RESIDENT 2000
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Sdílení o. p. s.
 • Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospicová péče)
 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
SLUNCE, Pečovatelská služba, s. r. o.
 • Pečovatelská služba
 • senioři
Zobrazit
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
 • Sociální rehabilitace
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
YMCA Jindřichův Hradec
Zobrazit