Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Vztahy v rodině
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • Domov pro matky s dětmi
 • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby v krizi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Noclehárna sv. Antonína
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Metha, z. ú.
 • Adiktologická poradna
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
 • Poradenské centrum R-R
 • Terénní programy R-R
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby komerčně zneužívané
 • oběti obchodu s lidmi
Zobrazit
Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec
Zobrazit