Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Umírání
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Domovy pro seniory
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • Sociální poradenství – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • Odlehčovací služby – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Sdílení o. p. s.
 • Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospicová péče)
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit