Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Dlouhodobá onemocnění
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Noclehárna sv. Antonína
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • oběti domácího násilí
 • etnické menšiny
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
Zobrazit
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • Odlehčovací služby – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • Sociální poradenství – Hospicová péče sv. Kleofáše
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec
 • Pečovatelská služba
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
MESADA, z. s.
 • Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec
 • Sociální rehabilitace MESADA J. Hradec
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Oddělení sociálních lůžek
 • sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • senioři
Zobrazit
Sdílení o. p. s.
 • Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospicová péče)
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit