Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Bydlení
DOMOV SENIORŮ J. Hradec
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
 • Rodinná poradna Jindřichův Hradec
 • Domov pro matky s dětmi
 • osoby v krizi
Zobrazit
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Noclehárna sv. Antonína
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby bez přístřeší
 • oběti domácího násilí
 • etnické menšiny
 • oběti trestné činnosti
Zobrazit