Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Dluhy
Farní charita Jindřichův Hradec
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas
 • Poradna pro lidi v nouzi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity
 • Noclehárna sv. Antonína
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osobykteré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • oběti trestné činnosti
 • etnické menšiny
Zobrazit
THEIA – krizové centrum, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová pomoc
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby v krizi
Zobrazit