Úřad práce v Jindřichově Hradci

Zřizovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

  Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec

Kontaktní pracoviště plní v oblasti zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání zejména tyto úkoly:
·        vede evidenci volných pracovních míst, podává informace o volných pracovních místech
·        vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
·        vyhledává uchazečům a zájemcům o zaměstnání (včetně osob zdravotně postižených) vhodné pracovní uplatnění
·        vyhledává uchazečům o zaměstnání (včetně osob zdravotně postižených) možnost pracovního uplatnění na společensky účelných pracovních místech a při veřejně prospěšných pracích
·         jedná s uchazeči o zaměstnání (včetně osob zdravotně postižených) o možnosti rekvalifikace

Kontaktní pracoviště plní v oblasti podpory v nezaměstnanosti zejména:
·        při platební neschopnosti zaměstnavatele rozhoduje ve věci uplatnění mzdových nároků zaměstnanců
·        rozhoduje ve správním řízení o podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikace
·        rozhoduje ve správní řízení o přiznání kompenzace odstupného dle § 44b zákona o nezaměstnanosti
·         provádí exekuce z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

Kontaktní pracoviště plní v oblasti nepojistných sociálních dávek úkoly správního orgánu prvního stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálně-právní ochraně dětí zejména tyto úkoly:
·        vede evidenci žádostí o dávky a zpracovává údaje potřebné pro rozhodování o dávce
·        rozhoduje ve správním řízení o nároku na příslušné dávky
·        rozhoduje o nároku na průkaz OZP
·        provádí exekuce z přiznaných dávek
·         zajišťuje agendu dávek pěstounské péče

Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St            8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
Út, Čt           8.00–11.00 hod.
Pá                 8.00–11.00 hod. (jen příjem žádostí a pozvaní klienti)