Probační a mediační služba ČR, středisko Jindřichův Hradec

Zřizovatel: Ministerstvo spravedlnosti

  Na Hradbách 43/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabízené služby:
·        úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení.
PROBACÍ se rozumí zajištění výkonu alternativních trestů, tj. trestů nespojených s odnětím svobody, nejčastěji se jedná o výkon probačního dohledu nebo výkon trestu obecně prospěšných prací. Mediací se rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Zvláštní pozornost věnuje PMS mladistvým a dětem mladším 15 let, kteří se dostanou do konfliktu s trestním zákonem a obětem trestné činnosti.

Doprovodné služby:
·        činnost PMS je stanovena příslušnými zákony
Finanční dostupnost:
·        bez úhrady
Otevírací doba:      8.00–16.00 hod. (po předchozí dohodě je možné jednání i mimo tuto dobu)

Cílová skupina:           osoby, proti nimž je vedeno trestní řízení, oběti trestné činnosti, a to kdykoliv v průběhu trestního řízení.