Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Jindřichův Hradec

Zřizovatel: Jihočeský kraj

  Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
NABÍDKA SLUŽEB
Předškolní věk
·        posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte
·        posouzení školní připravenosti
·        vyšetření laterality
·        screeningová vyšetření v MŠ
·        speciálně pedagogická a psychologická intervence
·         cvičné programy pro rozvíjení oslabených percepčních, motorických a kognitivních funkcí, pro rozvoj sociálních dovedností

Školní věk (základní i střední školství)
·        diagnostika specifických poruch učení 
·        diagnostika specifických poruch chování
·        pomoc při řešení dlouhodobých výukových obtížích
·        tréninkové programy pro děti s ADHD
·        speciálně pedagogická péče dětí s výukovými obtížemi
·        vyšetření a poradenství v oblasti profesní orientace
·        speciálně pedagogická a psychologická intervence
·        metodické vedení a podpora pedagogických pracovníků
·        prevence sociálně patologických jevů
·        diagnostika vztahů v třídním kolektivu
·        preventivní a intervenční programy pro třídní kolektivy
·        individuální etopedické vedení a etopedické poradenství pro rodičeNABÍDKA SLUŽEB
Předškolní věk
·        posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte
·        posouzení školní připravenosti
·        vyšetření laterality
·        screeningová vyšetření v MŠ
·        speciálně pedagogická a psychologická intervence
·         cvičné programy pro rozvíjení oslabených percepčních, motorických a kognitivních funkcí, pro rozvoj sociálních dovedností

Školní věk (základní i střední školství)
·        diagnostika specifických poruch učení 
·        diagnostika specifických poruch chování
·        pomoc při řešení dlouhodobých výukových obtížích
·        tréninkové programy pro děti s ADHD
·        speciálně pedagogická péče dětí s výukovými obtížemi
·        vyšetření a poradenství v oblasti profesní orientace
·        speciálně pedagogická a psychologická intervence
·        metodické vedení a podpora pedagogických pracovníků
·        prevence sociálně patologických jevů
·        diagnostika vztahů v třídním kolektivu
·        preventivní a intervenční programy pro třídní kolektivy
·        individuální etopedické vedení a etopedické poradenství pro rodiče