Okresní správa sociálního zabezpečení, Jindřichův Hradec

Zřizovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

  Sládkova 332/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Působnost okresních správ sociálního zabezpečení vyplývá především ze zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Okresní správa sociálního zabezpečení výplatou dávek nemocenského a důchodového pojištění zajišťuje občany v závažných životních situacích, jakými jsou nemoc, ošetřování osoby blízké, narození dítěte, stáří, snížená pracovní schopnost, úmrtí člena rodiny.  Dále vybírá pojistné na sociální pojištění od zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a posuzuje zdravotní stav pro přiznání dávek z pojistných i nepojistných systémů.

Oddělení nemocenského pojištění
·         vede registr zaměstnavatelů v okrese a jejich zaměstnanců  
·         vyplácí všechny druhy dávek nemocenského pojištění 
·         eviduje práce neschopné pojištěnce a provádí jejich kontrolu

Oddělení osob samostatně výdělečně činných
·         vede evidenci osob samostatně výdělečně činných a provádí jejich nemocenské a důchodové pojištění, 
·         vyplácí pojištěným OSVČ dávky nemocenského pojištění

Oddělení důchodové
·        sepisuje žádosti o všechny druhy důchodů
·        zajišťuje dobrovolné důchodového pojištění
·         provádí přepočty důchodů a odborné poradenství o nároku na důchod 

OSSZ provádí rovněž agendu nemocenského a důchodového pojištění s mezinárodním prvkem, zejména v oblasti určení příslušnosti k právním předpisům a nároku na dávky.

Realizuje výběr pojistného i v hotovosti v pokladně OSSZ a na žádost vydává klientům potvrzení o bezdlužnosti.

Rozhoduje o nárocích na dávky, o pojistných vztazích, o pokutách za neplnění povinností subjekty, o povolení splátkového režimu úhrady pojistného apod.